حاتمی کیا

درخواست حذف این مطلب
چی شد از "دعوت" و " به رنگ ارغوان " ؛ به " به وقت شام " رسید ؟چی شد اون حرفارو زد ؟؟؟؟چی شد که نمیفهمه " از کرخه تا راین" کجا و " به وقت شام " کجا ؟! یکی از شبکه ها دعوت رو نشون میداد ، دلم سوخت خیلی !