اسکول کی بودی تو ؟!

درخواست حذف این مطلب
ی هفته اس امار بازدیدکنندگانم صفر شده اما کامنت دارم ‎:dبعد انقدر زجر کشیدم سر تغییر رمز ، اونم لابد اسکولیّت اسکای بود دیگه الکی اذیتم کرد .تو روحت اسکای جان :)))))) قشنگ اسکوله ها ، اوس کول !